FAQ - TracTrac løypetracking


Jeg får ikke opp vinduet med kart og løypetracking. Hva skal jeg gjøre?

Dette kan skyldes at du ikke har installert seneste versjon av Java på din PC. Java er gratis og kan hentes fra www.java.com/download

Det kan også skyldes at du sitter bak en brannmur som ikke tillater at det kommer data fra TracTracs server. Port 3375 skal være åpen for å kunne motta kart og data. Mange brannmurer (f.eks. Norton) tillater ikke denne trafikken ved standard innstillinger. Du kan eventuelt prøve å slå av brannmuren for å teste om dette løser problemet. Hvis dette er tilfelle, bør du endre oppsetningen av brannmuren til å tillate trafikk på port 3375. Vi anbefaler ikke at du permanent slår av brannmuren.

Jeg har oppdatert Java og sjekket firewallen, men jeg får stadig ingen data. Hva kan jeg gjøre?

For at kunne svare mest presist på ditt spørsmål, vil vi gjerne be om en utskrift av Java-loggen. Derfor vil vi be deg om å gjøre følgende: Øvrige spørsmål og kommentarer.

Du er alltid velkommen til å skrive til ski@tractrac.com hvis du har spørsmål. Vi hører veldig gjerne fra deg med spørsmål og kommentarer til systemet.